برگشت
بعدی

زمان های مهم همایش


مهلت ارسال مقاله:1401/07/01
اعلام نتايج داوري مقالات:1401/07/30
آخرين مهلت ثبت نام:1401/08/01
تاريخ برگزاري همايش:1401/09/15 الی 1401/09/17

کمیته علمی

دکتر امیر حسین حقیقی
استاد تمام دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر مهدی سهرابی
استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امیر رشیدلمیر
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد فتحی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر شادمهر میردار
استاد تمام دانشگاه مازندران
دکتر مهتاب معظمی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناهید بیژه
استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجید وحیدیان رضازاده
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر رضا دلاور
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر شیلا نایبی فر
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حسین سلطانی
استادیار دانشگاه آزاد – واحد تربت حیدریه
دکتر هاله امین طوسی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رضا امین زاده
استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر امین عظیم خانی
استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر وحید ساعتچیان
استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر مهدی اصفهانی
استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر احسان اسداللهی
استادیار موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
دکتر فائزه روحانی
استادیار موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
دکتر سمانه فراحتی
استادیار دانشگاه سجاد
دکتر تکتم نعمتی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
دکتر محترم یزدانیان
استادیار موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
دکتر تیمور درزابی
استادیار موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر توحید مبهوت مقدم
استادیار موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر صادق عباسیان
استادیار موسسه آموزش عالی خاوران

کمیته سیاست گذاری و راهبردی

دکتر توحید مبهوت مقدم
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر تکتم نعمتی
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر حسین سلطانی
هیات علمی دانشگاه آزاد تربت حیدریه
دکتر صفدر سلطانی
معاونت تربیت بدنی و سلامت آ-پ- خ-ر
دکتر محترم یزدانیان
هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد
امیر ماهیان
هیات علمی موسسه آموزش عالی بینالود
دکتر مهدی سلاطین
رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد
دکتر گلدوزیان
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و رئیس هیات پزشکی ورزشی استان

بیشتر

درخواست انصراف از ارائه مقاله:

درخواست انصراف از ارائه مقاله در صورت نیاز به انصراف از ارائه مقاله باید مستقیماً با دبیرخانه همایش از طریق ایمیل های اعلام شده مکاتبه نمایید ضمناً امکان انتقال هزینه پرداخت شده به نام شخص و برای مقاله دیگری امکان پذیر است

ویرایش مقالات

نویسنده مسئول صحیح بودن زبان مقاله می باشد و مقالات با زبان انگلیسی ضعیف ممکن است رد شوند اکیداً توصیه می شود از افراد بومی انگلیسی زبان جهت سنجش کیفیت زبان مقاله خود مشاوره بگیرید و یا می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید کسب اطلاعات بیشتر