برگشت
بعدی

زمان های مهم همایش


مهلت ارسال مقاله:1401/07/01
اعلام نتايج داوري مقالات:1401/07/30
آخرين مهلت ثبت نام:1401/08/01
تاريخ برگزاري همايش:1401/09/15 الی 1401/09/17

کمیته علمی

دکتر سیدمجید مزینانی
ریاست موسسه آموزش عالی خاوران/ دانشیار دانشگاه امام رضا(ع)
دکتر مسعود نیازی
استادیار دانشگاه آزاد مشهد/ هیات موسس موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر الهام مهدی پور
استادیار موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر الیاس مزروعی راد
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس هوبخت عطاران
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس بهاره مباشری
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر حسن شاکری
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر رضا کامل
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر حسن راعی
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر معطر
دانشیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر فرقانی
دانشیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر هاله امین طوسی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس فرناد آهنگری
هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید مجتبی روحانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرزاد تشتریان،
دانشگاه اتریش Klagenfurt University, Austria
دکتر عادل قاضی خانی
دانشگاه امام رضا (ع)
دکتر مرتضی نیکو قدم
دانشگاه امام رضا (ع)
دکتر جواد حمیدزاده
دانشیار دانشگاه صنعتی سجاد
دکتر محمد مهدی سالخورده حقیقی
استادیار دانشگاه صنعتی سجاد
دکتر مهرداد جلالی
دانشگاه آلمان Karlsruhe Institute of Technology, Germany
دکتر سید مجتبی روحانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محسن کاهانی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امیر حسین مهاجرزاده
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته سیاست گذاری و راهبردی

دکتر الهام مهدی پور
استادیار موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس سید حسین موسوی
معاون پارک علم وفناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس سلمان آل حسن
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد (واحد آموزش و توانمندسازی))
دکتر محمد ملاکی
رئیس گروه تحقیق و پژوهش، آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
مهندس مهدی بدیع فرخد
مدیر سازمان فاوای شهرداری مشهد
مهندس محمد امین مشایخی دوم
مدیر عامل شرکت کاوش افزار فردا

بیشتر

درخواست انصراف از ارائه مقاله:

درخواست انصراف از ارائه مقاله در صورت نیاز به انصراف از ارائه مقاله باید مستقیماً با دبیرخانه همایش از طریق ایمیل های اعلام شده مکاتبه نمایید ضمناً امکان انتقال هزینه پرداخت شده به نام شخص و برای مقاله دیگری امکان پذیر است

ویرایش مقالات

نویسنده مسئول صحیح بودن زبان مقاله می باشد و مقالات با زبان انگلیسی ضعیف ممکن است رد شوند اکیداً توصیه می شود از افراد بومی انگلیسی زبان جهت سنجش کیفیت زبان مقاله خود مشاوره بگیرید و یا می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید کسب اطلاعات بیشتر