برگشت
بعدی

زمان های مهم همایش


مهلت ارسال مقاله:1401/07/01
اعلام نتايج داوري مقالات:1401/07/30
آخرين مهلت ثبت نام:1401/08/01
تاريخ برگزاري همايش:1401/09/15 الی 1401/09/17

کمیته علمی

دکترمحمدرضا مباشری
موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر ابراهیم علامتیان
موسسه موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس مهدی امیری
موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر محمد هادیان
موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر سیامک گل نرگسی
موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس هانیه حداد سبزوار
موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر سید ناصر باشی
موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر حسام الدین مشکوه رضوی
دانشگاه آزاد تربت حیدریه
دکتر گلسا بهنام راد
موسسه آموزش عالی توس
دکتر جواد علامتیان
دانشگاه آزاد مشهد
دکتر میثم پورعباس
مجتمع آموزش عالی گناباد
دکتر حسین بابازاده
علوم و تحقیقات تهران
دکتر فریبرز معصومی
دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمدرضا نیکو
SQU, Oman
دکتر رضا کراچیان
دانشگاه تهران
دکتر مطهره سعادت پور
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیداحسان سیدی حسینی نیا
دانشگاه فردوسی
دکتر مجتبی صادق
Boise state, USA
دکتر دانیال معظمی
دانشگاه آزاد مشهد
دکتر حامد رحمان شکرگزار
دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر هادی محمدزاده
دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا
دکتر وحید جهانگیری
دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر بابک گلچین
دانشگاه محقق اردبیلی

کمیته سیاست گذاری و راهبردی

دکتر بهمن یارقلی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهندس انتظاری
مدیر امور منابع آب شرکت مهندسی مشاور طوس اب

بیشتر

درخواست انصراف از ارائه مقاله:

درخواست انصراف از ارائه مقاله در صورت نیاز به انصراف از ارائه مقاله باید مستقیماً با دبیرخانه همایش از طریق ایمیل های اعلام شده مکاتبه نمایید ضمناً امکان انتقال هزینه پرداخت شده به نام شخص و برای مقاله دیگری امکان پذیر است

ویرایش مقالات

نویسنده مسئول صحیح بودن زبان مقاله می باشد و مقالات با زبان انگلیسی ضعیف ممکن است رد شوند اکیداً توصیه می شود از افراد بومی انگلیسی زبان جهت سنجش کیفیت زبان مقاله خود مشاوره بگیرید و یا می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید کسب اطلاعات بیشتر